Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1709

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1709:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នារសណ្តាយ170901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ឃុនរាម170902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ត្បែង170906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ព្រះដាក់170903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រុនតាឯក170905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រំចេក170904

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។