Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1709

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1709:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ខ្នារសណ្តាយ 170901
ឃុំ ឃុនរាម 170902
ឃុំ ព្រះដាក់ 170903
ឃុំ រំចេក 170904
ឃុំ រុនតាឯក 170905
ឃុំ ត្បែង 170906