Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1702

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1702:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងមាលា 170201
ឃុំ កន្ទួត 170202
ឃុំ ខ្នងភ្នំ 170203
ឃុំ ស្វាយលើ 170204
ឃុំ តាសៀម 170205