Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1410

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1410:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ច្រេស141002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជីផុច141003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ត្រពាំងស្រែ141008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃឃ្នេស141004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃទទឹង141006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃរំដេង141005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្វាយជ្រុំ141007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គរសរ141001

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។