Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1410

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1410:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គរសរ 141001
ឃុំ ច្រេស 141002
ឃុំ ជីផុច 141003
ឃុំ ព្រៃឃ្នេស 141004
ឃុំ ព្រៃរំដេង 141005
ឃុំ ព្រៃទទឹង 141006
ឃុំ ស្វាយជ្រុំ 141007
ឃុំ ត្រពាំងស្រែ 141008