Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1406

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1406:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អំពិលក្រៅ 140601
ឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ 140602
ឃុំ ល្វេ 140603
ឃុំ ព្នៅទី១ 140604
ឃុំ ព្នៅទី២ 140605
ឃុំ ពោធិ៍ទី 140606
ឃុំ ព្រែកចង្រ្កាន 140607
ឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង 140608
ឃុំ ព្រៃទឹង 140609
ឃុំ រំលេច 140610
ឃុំ ឬស្សីសាញ់ 140611