Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1402

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1402:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គរអង្គ 140201
ឃុំ កំពង់ប្រាសាទ 140202
ឃុំ កោះចេក 140203
ឃុំ កោះរកា 140204
ឃុំ កោះសំពៅ 140205
ឃុំ ក្រាំងតាយ៉ុង 140206
ឃុំ ព្រែកក្របៅ 140207
ឃុំ ព្រែកសំបួរ 140208
ឃុំ ឬស្សីស្រុក 140209
ឃុំ ស្វាយភ្លោះ 140210