Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1210

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1210:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ 121001
សង្កាត់ ព្រែកលៀប 121002
សង្កាត់ ព្រែកតាសេក 121003
សង្កាត់ កោះដាច់ 121004
សង្កាត់ បាក់ខែង 121005