Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1210

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1210:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ កោះដាច់121004
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ121001
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បាក់ខែង121005
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ព្រែកតាសេក121003
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ព្រែកលៀប121002

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។