Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1208

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1208:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី 120801
សង្កាត់ ទឹកថ្លា 120802
សង្កាត់ ឃ្មួញ 120803
សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់ 120804
សង្កាត់ អូរបែកក្អម 120805
សង្កាត់ គោកឃ្លាង 120806