Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1207

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1207:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ស្វាយប៉ាក 120701
សង្កាត់ គីឡូម៉ែតលេខ៦ 120702
សង្កាត់ ឬស្សីកែវ 120703
សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះទី ១ 120704
សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះទី ២ 120705
សង្កាត់ ទួលសង្កែទី ១ 120706
សង្កាត់ ទួលសង្កែទី ២ 120707