Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1207

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1207:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ គីឡូម៉ែតលេខ៦120702
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ច្រាំងចំរេះទី ១120704
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ច្រាំងចំរេះទី ២120705
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទួលសង្កែទី ១120706
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទួលសង្កែទី ២120707
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ស្វាយប៉ាក120701
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ឬស្សីកែវ120703

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។