Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1206

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1206:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ 120601
សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម 120602
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ១ 120603
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ២ 120604
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យទី ៣ 120605
សង្កាត់ បឹងទំពុនទី ១ 120606
សង្កាត់ បឹងទំពុនទី ២ 120607