Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0803

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0803:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អំពៅព្រៃ 080301
ឃុំ អន្លង់រមៀត 080302
ឃុំ បារគូ 080303
ឃុំ បឹងខ្យាង 080304
ឃុំ ជើងកើប 080305
ឃុំ ដើមឬស 080306
ឃុំ កណ្តោក 080307
ឃុំ ថ្មី 080308
ឃុំ គោកត្រប់ 080309
ឃុំ ព្រះពុទ្ធ 080310
ឃុំ ព្រែករកា 080311
ឃុំ ព្រែកស្លែង 080312
ឃុំ រកា 080313
ឃុំ រលាំងកែន 080314
ឃុំ សៀមរាប 080315
ឃុំ ត្បែង 080316
ឃុំ ត្រពាំងវែង 080317
ឃុំ ទ្រា 080318