Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0706

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0706:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង 070601
ឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង 070602
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង 070603
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង 070604
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត 070605
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច 070606
ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង 070607
ឃុំ ភ្នំប្រាសាទ 070608
ឃុំ អង្គសុរភី 070609
ឃុំ ព្រែកក្រឹស 070610
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត 070611
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច 070612
ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង 070613
ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង 070614