Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0404

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0404:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អញ្ចាញរូង 040401
ឃុំ ឆ្នូកទ្រូ 040402
ឃុំ ចក 040403
ឃុំ ខុនរ៉ង 040404
ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ 040405
ឃុំ​ មេលំ 040406
ឃុំ ផ្សារ 040407
ឃុំ ពេជចង្វារ 040408
ឃុំ ពពេល 040409
ឃុំ ពន្លៃ 040410
ឃុំ ត្រពាំងចាន់ 040411