Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ខេមរភូមិន្ទ ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ខេមរភូមិន្ទ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ដងទង់ 090702
សង្កាត់ ស្ទឹងវែង 090703
សង្កាត់ ស្មាច់មានជ័យ 090701

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ខេមរភូមិន្ទ ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា