Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង កែប ក្នុង ខេត្ត កែប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង កែប

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កែប 220201
សង្កាត់ ព្រៃធំ 220202
សង្កាត់ អូរក្រសារ 220203

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង កែប ក្នុង ខេត្ត កែប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា