Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ដំណាក់ចង្អើរ ក្នុង ខេត្ត កែប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ដំណាក់ចង្អើរ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ពងទឹក 220102
ឃុំ អង្កោល 220101

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ដំណាក់ចង្អើរ ក្នុង ខេត្ត កែប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា