Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ

ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖