Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង

ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖