Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងស្បូវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងស្បូវ

ឃុំ ក្រាំងស្បូវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖