Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ កំពង់ថ្ម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ កំពង់ថ្ម

ឃុំ​ កំពង់ថ្ម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖