Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ បឹងល្វា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ បឹងល្វា

ឃុំ​ បឹងល្វា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖