Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

បញ្ជីឃុំសង្កាត់ក្នុង ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ

តម្រៀបតាម៖

ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ដែលនៅជិតបំផុតនៅ ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។