Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រយា 060302
ឃុំ ដូង 060301
ឃុំ ទួលគ្រើល 060307
ឃុំ ផាន់ញើម 060303
ឃុំ សាគ្រាម 060304
ឃុំ សាមគ្គី 060306
ឃុំ សាលាវីស័យ 060305

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ប្រាសាទបល្គ័ង្គ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា