Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងអំពិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងអំពិល

ឃុំ ក្រាំងអំពិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖