Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្សេមក្សាន្ត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្សេមក្សាន្ត

ឃុំ ក្សេមក្សាន្ត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖