Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះខែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះខែ

ឃុំ ព្រះខែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖