Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងល្វា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងល្វា

ឃុំ ក្រាំងល្វា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖