Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរឫស្សី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរឫស្សី

ឃុំ អូរឫស្សី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖