Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ មេលំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ មេលំ

ឃុំ​ មេលំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖