Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយពោធិ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយពោធិ

ឃុំ ស្វាយពោធិ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖