Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​​ ពង្រ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​​ ពង្រ

ឃុំ​​ ពង្រ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖