Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកក្របៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកក្របៅ

ឃុំ ព្រែកក្របៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖