Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ កៀនជ្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ កៀនជ្រៃ

ឃុំ​ កៀនជ្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖