Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ សំពងជ័យ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ សំពងជ័យ

ឃុំ​ សំពងជ័យ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖