Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ ទំនប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ ទំនប់

ឃុំ​ ទំនប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖