Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាំងក្រសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាំងក្រសាំង

ឃុំ តាំងក្រសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖