Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជើងព្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជើងព្រៃ

ឃុំ ជើងព្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖