Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រៃធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រៃធំ

ឃុំ ជ្រៃធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖