Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អង្គរជុំ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អង្គរជុំ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គោកដូង 171103
ឃុំ គោល 171104
ឃុំ ចារឈូក 171101
ឃុំ ដូនពេង 171102
ឃុំ តាសោម 171107
ឃុំ នគរកាស 171105
ឃុំ ស្រែខ្វាវ 171106

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អង្គរជុំ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា