Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសង្វើយ170811
ប្រទេសកម្ពុជាស្ពានត្នោត170812
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីលក170810
ប្រទេសកម្ពុជាសសរស្តម្ភ170601
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងយា170612
ប្រទេសកម្ពុជាសាលាកំរើក171204
ប្រទេសកម្ពុជាសៀមរាប171209
ប្រទេសកម្ពុជាសំបួរ171208
ប្រទេសកម្ពុជាស្រង៉ែ171210
ប្រទេសកម្ពុជាស្លក្រាម171201
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយដង្គំ171202
ប្រទេសកម្ពុជាសែនសុខ170707
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ170706
ប្រទេសកម្ពុជាស្នួល170708
ប្រទេសកម្ពុជាស្រណាល170709
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង170409
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែខ្វាវ171106
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែណូយ170103
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយស170104
ប្រទេសកម្ពុជាស្លែងស្ពាន170306
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយចេក171004
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយលើ170204