Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កណ្តៀង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កណ្តៀង

ឃុំ កណ្តៀង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖