Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បាកាន ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បាកាន

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ខ្នារទទឹង 150303
ឃុំ តាលោ 150309
ឃុំ ត្រពាំងជង 150310
ឃុំ បឹងខ្នារ 150302
ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល 150301
ឃុំ មេទឹក 150304
ឃុំ រំលេច 150306
ឃុំ ស្នាមព្រះ 150307
ឃុំ ស្វាយដូនកែវ 150308
ឃុំ អូរតាប៉ោង 150305

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បាកាន ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា