Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ 140602
ឃុំ ពោធិ៍ទី 140606
ឃុំ ព្នៅទី១ 140604
ឃុំ ព្នៅទី២ 140605
ឃុំ ព្រែកចង្រ្កាន 140607
ឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង 140608
ឃុំ ព្រៃទឹង 140609
ឃុំ ឬស្សីសាញ់ 140611
ឃុំ រំលេច 140610
ឃុំ ល្វេ 140603
ឃុំ អំពិលក្រៅ 140601

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា