Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកជ្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកជ្រៃ

ឃុំ ព្រែកជ្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖