Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងស្វាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងស្វាយ

ឃុំ ក្រាំងស្វាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖