Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃព្នៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃព្នៅ

ឃុំ ព្រៃព្នៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖