Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គូលែនជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គូលែនជើង

ឃុំ គូលែនជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖