Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាំក្សាន្ត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាំក្សាន្ត

ឃុំ ជាំក្សាន្ត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖