Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ព្រះវិហារ

រកឃើញលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចំនួន 51 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត ព្រះវិហារ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

Country Commune Postcode
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ កន្ទួត130306
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ជាំក្សាន្ត130301
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ទឹកក្រហម130302
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ព្រីងធំ130303
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ មរកត130307
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ យាង130305
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រំដោះស្រែ130304
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្រអែម130308
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ កំពង់ស្រឡៅពីរ130208
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ130207
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ឆែបពីរ130202
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ឆែបមួយ130201
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ130206
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ម្លូព្រៃមួយ130205
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ សង្កែពីរ130204
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ សង្កែមួយ130203
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ខ្យង130103
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ច្រាច់130104
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ តស៊ូ130102
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ធ្មា130105
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ពុទ្រា130106
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្អាង130101
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ គូលែនជើង130402
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ គូលែនត្បូង130401
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ថ្មី130403
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ130405
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ភ្នំពេញ130404
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្រយង់130406
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ចំរើន130601
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ភ្នំត្បែងមួយ130603
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រណសិរ្ស130605
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រអាង130602
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្តៅ130604
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ឈានមុខ130701
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ប្រមេរុ130703
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ពោធិ៍130702
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ព្រះឃ្លាំង130704
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រក្សា130509
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រតនៈ130507
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ របៀប130501
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រមណីយ130512
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រមទម130511
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រស្មី130502
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រហ័ស130503
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រីករាយ130505
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រុងរឿង130504
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រួសរាន់130506
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រៀបរយ130508
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រំដោះ130510
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ សង្កាត់ កំពង់ប្រណាក់130801
Cambodia ខេត្ត ព្រះវិហារ សង្កាត់ ប៉ាលហាល130802

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ព្រះវិហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។