Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្ទឹងហាវ ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស្ទឹងហាវ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កែវផុស 180204
ឃុំ កំពេញ 180201
ឃុំ អូរត្រេះ 180202
ឃុំ​ ទំនប់រលក 180203

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្ទឹងហាវ ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា