Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2505

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2505:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កក់250502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ250503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ កោង កាង250504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ក្រែក250505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ដូនតី250501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ត្រពាំងផ្លុង250507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ ពពេល250506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំឃុំ វាលម្លូរ250508

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។