Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2501

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2501:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចុងជាច 250101
ឃុំ តំបែរ 250102
ឃុំ គោកស្រុក 250103
ឃុំ នាងទើត 250104
ឃុំ សេដា 250105
ឃុំ ទឹកជ្រៅ 250106
ឃុំ ត្រពាំងព្រីង 250107